PRIVACY VERKLARING ADVANCE

 

Advance vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je  privacy mag je uiteraard  contact opnemen met kyra@advance.support


Artikel 1
             Wie ben ik?


Advance is een eenmanszaak, gevestigd te (1402 LT) Bussum aan de Sint Janslaan 6.  Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66010683. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens.


Artikel 2
             Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan je te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan inloggegevens van de systemen waarin je mij wil laten werken. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 7 jaar.

Voor facturatie en mijn financiële administratie verwerk ik je naam, bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, KvK nummer, btw nummer en bankgegevens. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zal ik deze gegevens 7 jaar bewaren.

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal de gegevens met betrekking tot klachten tot 1 jaar na afhandeling bewaren.

Advance heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van je te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik je naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra je je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.
Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.
De analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, eventueel bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. En wanneer je contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om je naam en e-mail. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en bewaar ik tot jij een verzoek doet tot verwijdering. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat de aanvraag is afgerond.

Tot slot verwerk ik je naam en inhoud van je bericht wanneer je een reactie op mijn artikelen achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of mij laat weten deze te verwijderen.

 

Artikel 3              Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat je deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik enkele gegevens over jou als persoon verwerk waar ik inzicht toe hebben via mijn klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering. Ik verstrek een verwerkersovereenkomst aan mijn opdrachtgevers waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.

 

Artikel 4              Welke rechten heb je met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft je een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

 1. Inzage
  Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Advance om je gegevens in te zien.
 2. Wijziging
  Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
 3. Bezwaar
  Tegen de verwerking van je gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van CMS, kun je bezwaar maken.
 4. Gegevensoverdracht
  Mocht je je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
 5. Intrekking
  Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.
  Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar kyra@advance.support. Ik zal het verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

 

Artikel 5              Wie ontvangen jouw gegevens?

 

Advance zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik sluit een verwerkersovereenkomst met deze partijen om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6              Slotbepalingen

 

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in mij beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar kyra@advance.support. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens omga kan je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze verklaring is op het laatst gewijzigd op 15 mei 2018